دریافت پروانه Servco از سازمان تنظیم مقررات رادیویی

استاندارد های گیت وی ویپ
استانداردهای گیت وی ویپ
۲۷ تیر, ۱۳۹۵
دستگاه های گیت وی ویپ
فاکتورهای اصلی در دستگاه های گیت وی ویپ
۲۸ تیر, ۱۳۹۵

گروه شرکتهای انتقال داده ماهان در سال 95 موفق به دریافت پروانه سروکو (Servco) از سازمان تنظیم مقررات رادیویی شد، از اینرو ماهان ویپ در آینده نزدیک خدمات ویژه ای را در حوزه خطوط تلفن ثابت NGN ارائه خواهد نمود.