در زمانی که حجم تماس های شرکت یا سازمان افزایش می یابد تماس های از دست رفته به علت مشغول بودن خطوط تلفن زیاد شده و باعث صرف زیاد زمان از طرف تماس گیرنده در جهت دستیابی به یک خط آزاد می شود ، در چنین شرایطی امکان ایجاد صف تماس یک قابلیت حائز اهمیت به حساب خواهد آمد، اکنون گزارش گیری از صف های تماس و کسب اطلاعات آماری درباره تعداد افراد حاضر در صف ، تعداد تماس های بی پاسخ ، تعداد صف های فعال و … می تواند به مدیران در جهت نظارت و مدیریت دقیق تر اپراتورهای پاسخگو کمک شایانی نماید.

افزونه تحلیل صف نرم افزار مدیریت مرکز تماس ماهان ویپ یک افزونه برای تحلیل صف های تماس بوده و دارای امکانات ذیل می باشد :

گزارش گیری از:

صفهای تماس فعال
تماس های بی پاسخ
تماس های قطع شده توسط پاسخگو یا اپراتور
دفعات تماس مشتری و اطلاع از تعداد تلاش مشتری برای برقراری تماش موفق
عملکرد اپراتورها شامل تعداد و مدت تماس های موفق، بی پاسخ، مشغول
اطلاعات کامل از مدت زمان انتظار افراد در صف