افزونه تماس هوشمند

افزونه تماس هوشمند با استفاده از وب سرویس، تماس گیرنده و اپراتور را همواره به یکدیگر متصل می نماید.

در بسیاری از مراکز تماس، تماس گیرنده پس از ورود به صف انتظار مکالمه به یکی از اپراتورهای پاسخگو متصل می شود.

غالباً در تماس های بعدی تماس گیرنده به اپراتورهای دیگر متصل می شود و این موضوع باعث سردرگمی تماس گیرنده خواهد شد.

بدین صورت نرم افزار با تشخیص شماره ی تماس گیرنده درخواستی را از طریق وب سرویس برای نرم افزار CRM یا هر نرم افزاری که اطلاعات مشتری و داخلی کارشناس پاسخگو در آن ثبت شده باشد می فرستد. سپس نرم افزار CRM پاسخ درخواست که شماره داخلی کارشناس مربوطه خواهد بود را برای نرم افزار مدیریت مرکز تماس ارسال می نماید سپس این دو به هم متصل خواهند شد.

برخی از امکانات افزونه تماس هوشمند به شرح ذیل می باشد:

امکان انتقال تماس گیرنده بر اساس Caller ID به سمت یک داخلی خاص بطور مثال مشتری A در صورت تماس با شماره XXX (Caller ID) همیشه به داخلی اپراتور B متصل خواهد شد. این قابلیت می تواند پس از دریافت داخلی مورد نظر با استفاده از وب سرویس موجود در نرم افزار CRM تماس گیرنده را به داخلی تعریف شده متصل نماید.