افزونه نظرسنجی تلفنی قابلیت بسیار کاربردی است که با آن می توان سطح رضایتمندی مشتری را نسبت به کیفیت پاسخگویی اپراتورها یا محصولات و خدمات ارائه شده مورد سنجش قرار داد، با استفاده از این افزونه بعد از پایان مکالمه تماس گیرنده و اپراتور، تماس گیرنده می تواند پس از شنیدن یک پیام صوتی نظر خود را با فشردن عدد مورد نظر اعلام نماید سپس می توان از گزینه های انتخاب شده گزارش تهیه نمود.

امکانات 

قابلیت ایجاد نظرسنجی بعد از مکالمه تماس گیرنده و اپراتور

گزارش از گزینه های انتخاب شده توسط تماس گیرنده

گزارش تجمیعی از شماره تلفن ها و گزینه های انتخاب شده

گزارش بصورت نمودار دایره ای به همراه درصد انتخاب ها

 

کاربردها

افزونه نظر سنجی
Rate this post