افزونه نمابر الکترونیکی

افزونه نمابر الکترونیکی مجموعه شما را از داشتن دستگاه Fax بی نیاز می کند، از طرفی می توانید به تعداد دلخواه مودم Fax مجازی تعریف کنید و نمابرهای دریافتی را بصورت ایمیل دریافت نموده یا بر روی رایانه خود ذخیره نمایید. شایان ذکر است افزونه نمابر الکترونیکی یک ابزار سودمند جهت صرفه جویی در مصرف کاغذ و حمایت از محیط زیست می باشد.

امکانات افزونه فوق به شرح ذیل می باشد:

ارسال و دریافت فکس تحت وب
نمایش اطلاعات فرستنده و گیرنده
پیش نمایش فکس دریافتی یا ارسالی به همراه چاپ
ارسال فکس انبوه با استفاده از فایل اکسل
ایجاد فکس سرورهای متعدد
امکان تعریف حقوق دسترسی مربوط به فکس
ایجاد فکس برای داخلی خاص
ارسال فکس بر روی ایمیل