با نرم افزار ویپ انواع گزارشات مناسب را در اختیار دارید

فایروال امنیتی SBC ویپ چیست؟
۳۰ شهریور, ۱۳۹۴
ویپ و مدیریت تماس فروشگاه های اینترنتی
۵ مهر, ۱۳۹۴

چون در سیستم های نرم افزار ویپ نقش اصلی را نرم افزار ایفا می نماید، گزارشات مختلفی قابل استخراج می باشد. در این مقاله به برخی از گزارشاتی که نرم افزار ویپ می تواند در اختیار مدیران فروش، خدمات پس از فروش و سایر مدیران ارشد قرار دهد اشاره می گردد. بدون در اختیار داشتن گزارشات مختلف، مدیران قادر نخواهند بود تصمیمات مقتضی را در زمان مناسب اتخاذ نمایند.

نرم افزار ویپ

نرم افزار ویپ

این موضوع خصوصاً در واحدهایی که سکان سازمان در اختیار آنها است، از جمله واحد فروش اهمیت دو چندانی دارد. یعنی چنانچه مدیران روش و بازاریابی شرکت ها اطلاعات و گزارشات مناسبی در اختیار نداشته باشند، قادر نخواهند بود مدیریت مناسبی اعمال نمایند. با توجه به اینکه در سیستمهای قبلی (سانترال) بازیگر اصلی سخت افزار بود بدیهی است از سخت افزار نمی توان انتظار ارائه گزارش داشت.

برخی از گزارشاتی که نرم افزار ویپ میتواند ارائه دهد

گزارش مجموع تماسها

مجموع تماسهای پردازش شده
درصد تماسهای پاسخ داده شده در هر دوره صف
درصد تماسهای قطع شده در هر دوره صف

گزارش تماسهای پاسخ داده شده توسط نرم افزار ویپ

تعداد تماسها
طول مدت هر مکالمه
میانگین طول مدت مکالمه
میانگین مدت انتظار
حداقل/حداکثر طول مکالمه
حداقل/حداکثر زمان انتظار مکالمه
مدت زمان کل مکالمه
اپراتورهای در صف
تعداد تماسهای گرفته شده به وسیله هر اپراتور
دلایل قطع ارتباط
انتقالهای تماس
تماسهای پاسخ داده شده به وسیله سیستم صف انتظار
تماسهای پاسخ داده شده بر اساس جهت تماس داخلی/خارجی
تماسهای پاسخ داده شده بر اساس تماس های چند منظوره
تماسهای طولانی و جزییات تماس های چند منظوره

گزارش تماسهای قطع شده (بی پاسخ) توسط نرم افزار ویپ 

تعداد تماسهای قطع شده
میانگین زمان قبل از قطع ارتباط
حداقل/حداکثر زمان انتظار در زمان قطع ارتباط
کل زمان قبل از قطع ارتباط
میانگین موقعیت در صف در زمان قطع ارتباط
حداکثر/حداقل موقعیت در صف انتظار در زمان قطع ارتباط
دلایل قطع ارتباط
تماسهای پاسخ داده نشده بر اساس صف انتظار
توزیع بر اساس طول زمان تماسهای بی پاسخ مانده
تماسهای پاسخ داده نشده که با فشار کلید مربوط به منوی IVR وصل شده اند
تماسهای پاسخ داده نشده بر اساس تعداد تماس های چند منظوره
جزئیات تماسهای بی پاسخ

گزارش به تفکیک کد ناحیه (تماسهای پاسخ داده شده و قطع شده) توسط نرم افزار ویپ

کد ناحیه
تعداد
مجموع زمان مکالمه
میانگین زمان در هر تماس (برای تماسهای پاسخ داده شده)
میانگین انتظار در هر مکالمه
میانگین موقعیت در قطع ارتباط (برای تماس های قطع شده)
تفکیک کد ناحیه می تواند به طور پویا با زیر رشته های کد ناحیه مختلف انجام گیرد.

گزارش توزیع خودکار تماسهای ورودی توسط نرم افزار ویپ

تعداد کل تماسهای خودکار ارسال شده به اپراتورها
میانگین تماسهای توزیع شده پاسخ داده شده
حداکثر/حداقل تماسهای توزیع شده پاسخ داده شده
مجموع جستجوهای تماسهای پاسخ داده شده
میانگین تعداد توزیع پاسخ داده نشده
حداکثر/حداقل تعداد توزیع تماس های پاسخ داده نشده
مجموع تعداد توزیع تماسهای پاسخ داده شده
تعداد تماس های توزیع شده بر اساس ترمینال
میانگین تعداد زنگ ها به ازای هر ترمینال که با پاسخگویی یا عدم پاسخگویی  قطع شده اند
مجموع تعداد زنگ ها به ازای هر ترمینال که با پاسخگویی یا عدم پاسخگویی قطع شده اند
تعداد تماس های توزیع شده هر صف
میانگین تعداد زنگها در صف انتظار که با پاسخ گویی یا عدم پاسخگویی قطع شده اند
جمع تعداد زنگها در لیست انتظار که با پاسخ گویی یا عدم پاسخگویی قطع شده اند.

شایان ذکر است برای  کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقالات آموزشی مراجعه کرده و یا جهت سفارش محصول با شماره 021-87278 تماس حاصل نمایید.