داخلی‌ها در مرکز تماس

یکی از مهم‌ترین موضوعات در شرکت‌ها، تعریف داخلی‌های متعدد به تعداد کارشناسان موجود در شرکت است که می‌توانید بی‌نهایت داخلی تعریف کنید. برای هر داخلی باید یک نام تعریف کنید که پیشنهاد می‌شود همان شماره داخلی باشد.
از دیگر امکاناتی که این بخش در اختیار شما قرار می‌دهد تعریف کالر آیدی است. کالر آیدی روی نمایش‌گر تلفن مقصد ظاهر می‌شود تا نام و تلفن تماس‌گیرنده را نشان دهد. همچنین وضعیت ضبط مکالمات داخلی (داخلی به داخلی، داخلی به خارجی و خارجی به داخلی) در بخش‌های مختلف در این قسمت مشخص می‌شود.
قابلیت انتخاب آهنگ‌های انتظاری که از پیش در اعلان‌های صوتی ساخته شده است نیز در این قسمت وجود دارد.
در قسمت داخلی‌ها می‌توانید برای هر داخلی یک سناریوی تماس تعریف کنید. سناریوی تماس برای شرایطی استفاده می‌شود که اپراتور به دلایل زیر امکان پاسخگویی به تماس را نداشته است:
در حال مکالمه
در دسترس نبودن
عدم پاسخ‌گویی
مشغول بودن
اگر اپراتور در حال مکالمه باشد، ممکن است لاین‌های دیگری در صف برای او خالی باشد تا تماس به او متصل شود، اما زمانی که خط اپراتور مشغول است، تمام لاین‌های او مشغول هستند و امکان پاسخ‌گویی ندارد.
در چنین شرایطی می‌توان تعریف کرد تماس به داخلی دیگری انتقال داده شود، به پیغام‌گیر صوتی متصل شود و غیره.

امکانات

امکان ایجاد داخلی به تعداد دلخواه
امکان تعریف نام برای هر داخلی
امکان تعریف داخلی به صورت دلخواه
امکان انتقال تماس از یک داخلی به داخلی دیگر

کاربردها

کاهش خط های تلفن شرکت با ایجاد داخلی‌های متعدد
کاهش هزینه تماس‌ها با ایجاد تماس‌های داخلی که بدون هزینه هستند

برای تهیه امکان داخلی‌ها در مرکز تماس ماهان ویپ، به صفحه پیش فاکتور نرم افزار ماهان ویپ مراجعه نمایید.