مزایای گیت وی voip
مزایای گیت وی VOIP
4 آگوست, 2016
تکنولوژی در گیت وی voip
تکنولوژی در گیت وی voip
7 آگوست, 2016
نمایش همه
سیر تکامل گیت وی voip

سیر تکامل گیت وی voip

با ظهور اینترنت و رشد روز افزون شبکه های ها و تجهیزات اینترنت محور همچون سیستم ویپ و تجهیزات و ملزومات سیستم ویپ از قبیل گیت وی ویپ، سیستم های سنتی دچار تحولی اساسی شدند و سیستم های امروزی و پیشرفته تر جای سیستم های قدیمی را هر چه بیشتر گرفتند. در این میان سعی شد در بستر تکنولوژی های موجود که بستر آنها برای سالها فراهم شده بود، شرایطی فراهم شود که از مزایای بکارگیری از شبکه اینترنت و تکنولوژی کامپیوتر بی بهره نماند. سیستم ویپ نیز در راستای همین تغییر و تحولات عصر تکنولوژی کامپیوتر ظهور کرد و با دستگاه های سیستم ویپ که از جمله آن ها می توان گیت وی ویپ را نام برد، این امکان را فراهم کردند که سیستم آنالوگ شبکه مخابراتی به کد های دیجیتالی تبدیل شود و بر روی آنها عملیات صورت پذیرد تا با ایجاد ارزش افزوده بر دیتاهای دیجیتالی عملیات مطلوب بر روی آنها صورت گرفته و سپس به حالت آنالوگ که قابل دریافت توسط انسان باشد، تبدیل شوند.

سیر تکامل گیت وی voip در تجهیزات 

در ابتدا تجهیزات سیستم ویپ بسیار ساده بوده و در آن ها پروتکل های کمتری نسبت به تجهیزات امروزی که از گیت وی های VOIP پیشرفته استفاده می کنند، به کار گرفته می شد. به طور کلی گیت وی ویپ در دو مدل آنالوگ و دیجیتال عرضه می شود. گیت وی ویپ آنالوگ از پیچیدگی کمتری نسبت به گیت وی ویپ دیجیتال برخوردار است و از نظر کاربردی عموما دستگاه های فکس را با استفاده از گیت وی voip آنالوگ، به شبکه مخابرات وصل می کردند. در مقایسه با گیت وی ویپ آنالوگ، گیت وی voip دیجیتال از پیچیدگی بسیار بیشتری برخوردار است و امکانات بسیار بیشتری دارد. حال این بستگی به نیاز مشتری دارد که از کدام نوع دستگاه های گیت وی ویپ استفاده کند.

سیر تکامل گیت وی voip
Rate this post