صندوق صوتی همان طور که از نام آن پیداست، صندوق صوتی برای دریافت و نگهداری از پیام‌های صوتی است که درصورتی‌که فرد امکان پاسخ‌گویی به تلفن را نداشته باشد، تماس گیرنده می‌تواند پیغام خود را به صورت صوتی برای او ارسال کند. شرکت‌ها با استفاده از سیستم صندوق صوتی می‌تواند امکان دریافت هرگونه انتقادات، پیشنهادات، شکایات و پرسش و پاسخ‌ها را برای شرکت خود فراهم نمایند.
سیستم صندوق صوتی ماهان‌ ویپ این امکان را نیز در اختیار مشتری قرار می‌دهد که بعد از ثبت هر پیغام صوتی تماس گیرنده، یک کد پیگیری به وی داده شود و تماس‌گیرنده در آینده با ورود کد پیگیری، پاسخ پیام خود را بشنود. با استفاده از این افزونه هر شخص یا هر واحد می‌تواند یک صندوق صوتی داشته باشد تا در ساعات غیراداری، یا زمانی که امکان پاسخ‌گویی برای او وجود ندارد، پیغام تماس گیرنده‌های دیگر را ضبط کند و بعداً بررسی کند. در این سیستم می‌توان سطح دسترسی را از مدیر تا کاربر تعریف کرد. همچنین بدون استفاده از کامپیوتر و تنها با استفاده از تلفن می‌توان پیغام‌ها را حذف کرد.

امکانات

امکان دریافت و نگهداری از پیام‌های صوتی
امکان پیگیری تماس توسط کد پیگیری
امکان تعریف سطح دسترسی

کاربردها

اگر اپراتور امکان پاسخگویی به تلفن نداشته باشد، همچنان تماس گیرنده می‌تواند پیغام خود را ارسال نماید
دریافت پیشنهادها و انتقادات تماس گیرنده ها به صورت صوتی

برای دریافت امکان صندوق صوتی در نرم افزار مدیریت مرکز تماس ماهان‌ویپ به صفحه پیش فاکتور نرم افزار ماهان ویپ مراجعه نمایید.