مفهوم گیت وی ویپ
مفهوم گیت وی VOIP
3 آگوست, 2016
سیر تکامل گیت وی voip
سیر تکامل گیت وی voip
6 آگوست, 2016
نمایش همه
مزایای گیت وی voip

مزایای گیت وی voip

سیستم جدید گیت وی voip مزایای متعددی دارد که اغلب صاحبان کسب و کار و شرکت ها را مجاب می کند که هزینه های آن را به واسطه ارزش افزوده ای که در نتیجه به کارگیری سیستم ویپ در سازمان ایجاد می شود، بپردازند. در ذیل به برخی از این مزایا اشاره می شود.
1. صرفه جویی در هزینه به دلیل اینکه هزینه های نگهداری این سیستم ها بسیار ارزان تر از شبکه های مخابراتی است.
2. افزایش کارایی تماس تلفنی از نظر سرعت برقرار ارتباط به نسبت شبکه های مخابراتی
3. امکان بهره گیری از کلیه امکانات مخابرات و در دسترس بودن و سادگی استفاده از آنها
4. عدم نیاز به پهنای باند زیاد به دلیل اینکه سیستم ویپ به طور کلی نیاز به پهنای باند ندارد
5. امکان تعریف برنامه به تلفن های عادی و هوشمندسازی آنها در راستای بهره وری بیشتر
6. عدم نیاز به برقرار بودن خدمات خاص از سوی مرکز مخابرات به این معنی که در شبکه های مخابراتی سنتی برای برخورداری از هر خدمت خاص لازم بود که شبکه مخابراتی ارائه دهنده آن خدمت باشد که لزوم آن برای سیستم ویپ و گیت وی ویپ وجود ندارد.

مزایای گیت وی VOIP در مستقل بودن از مرکز مخابراتی

در سیستم سنتی تمام تماس ها و کنترل ها نهایتا به مرکز مخابرات ختم می شد و این وابستگی نسبت به حالتی که گیت وی ویپ ایجاد می کرد، قدرت کنترل شرکت بر تماس ها را پایین می آورد. در واقع در سیستم سنتی برقراری تماس ها به طور کامل به وسیله شبکه مخابراتی بررسی می شد ولی سیستم ویپ و تجهزیزات آن از قبیل گیت وی voip این مزیت را دارند که IP محور هستند و این کنترل ها در درون خود سیستم و مستقل از مرکز مخابراتی بررسی و کنترل می شوند.

مزایای گیت وی VOIP
Rate this post