دانلود تلفن نرم افزاری اندروید

آموزش GSwave  برای سیستم عامل اندروید

  برای کار با این نرم افزار ابتدا وارد نرم افزار شده و در قسمت تنظیمات گرینه Account Setting را انتخاب نمایید.
سپس با لمس علامت مثبت در بالای صفحه وارد تنظیمات شماره داخلی شوید.
برای راه اندازی داخلی باید از قبل در سرور مرکز تماس خود شماره مربوطه را ایجاد کرده باشید.
گزینه SIP Account را لمس کرده و تنظیمات مربوطه را وارد نمایید.
برای رجیستر شدن داخلی پر کردن این قسمت ها لازم است :
به طور مثال :
Account name : 3134
SIP Server :  pbx.mahanco.net
SIP User ID : 3134
 SIP Authentication ID : 3134
 Password : 123456
سایر قسمت ها برای موارد دیگری لازم است تا تنظیم شود.
پس از رجیستر شدن ، وضعیت داخلی به رنگ سبز تغییر میکند.
نرم افزار آماده استفاده است.