۲۲ دی, ۱۳۹۳
مدیریت مرکز تماس

راه اندازی مرکز تلفن یا مرکز تماس (Call Center)

راه‌اندازی مرکز تلفن آنچه تا اینجا مطالعه کردید مقدمات راه اندازی مرکز تلفن بود و پس از این باید مراحلی را برای اجرای یک IP-PBX طی […]
۲۲ دی, ۱۳۹۳
تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی ویپ

تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی ویپ (VoIP)

تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی ویپ برای راه‌اندازی یک مرکز تلفن مبتنی بر IP به تجهیزات زیادی نیاز دارید و اگر این شیوه را برای […]
۲۲ دی, ۱۳۹۳
الستیکس

الستیکس (Elastix) چیست

الستیکس برنامه استریسک به زبان C نوشته شده و قابل توسعه است. این مزیت باعث شده تا توزیع‌های مختلفی از آن منتشر شود و برنامه‌نویسان با […]
۲۲ دی, ۱۳۹۳
استریسک

استریسک (Asterisk) چیست

استریسک در بخش قبلی گفته شد که برای مدیریت خطوط تلفن می‌توانیم از PBX استفاده کنیم و زمانی که قصد استفاده از PBX در یک شبکه […]
۲۲ دی, ۱۳۹۳
PBX

PBX و IP PBX چیست

PBX مرکز مدیریت ارتباطات خطوط تلفن شهری یا PSTN از طریق یک شماره شناسایی می‌شوند و زمانی که این شماره به یک مکان اختصاص پیدا می‌کند […]
۲۲ دی, ۱۳۹۳
امنیت در استفاده از ویپ

نقش امنیت در استفاده از ویپ (VoIP)

امنیت در استفاده از ویپ تمام تهدیداتی که برای یک شبکه داخلی روی بستر سیم یا بی‌سیم وجود دارد در مورد ویپ هم دیده می‌شود و از […]