۲۹ خرداد, ۱۳۹۵
مرکز تماس تلفیقی ویپ

مرکز تماس تلفیقی ویپ

مرکز تماس ویپ ، نقطه عطف در استفاده از سیستم ویپ می باشد. به واسطه مرکز تماس ، ارتباطات میان کارگذاران ومشتریان فراهم میشود. نمونه هایی […]
۲۷ خرداد, ۱۳۹۵
مرکز تماس مجازی ویپ

مرکز تماس مجازی ویپ

یکی از کاربرد های ویپ ، برقراری تماس به صورت مجازی میان کاربران یک ارگان بزرگ و یا سازمان مهم می باشد. همان طور که قبلا […]
۲۶ خرداد, ۱۳۹۵
کاربرد مرکز تماس ویپ

کاربرد مرکز تماس ویپ

زمانی که یک تماس برقرار میشود ، قبل از برقراری این تماس ، تجهیزات کاملی در مرکز تماس ویپ راه اندازی شده است که این ارتباط […]
۲۵ خرداد, ۱۳۹۵
انواع مرکز تماس ویپ

انواع مرکز تماس ویپ

مرکز تماس ویپ ، کارهای زیادی را برعهده دارد و بنابراین امکانات آن در قالب یک پکیج ارائه میشود. هر یک از افراد باید بخشی از […]
۲۴ خرداد, ۱۳۹۵
نکات دیگر راه اندازی voip در منزل

نکات دیگر راه اندازی voip در منزل

در بخش اول خوانید که تست ویپ و امتحان کردن تمامی جلوه ها و گزینه هایی نظیر کال فورواردینگ که از طریف شرکت های ویپ به شما پیشنهاد […]
۲۳ خرداد, ۱۳۹۵
موارد مهم در راه اندازی VOIP

موارد مهم در راه اندازی VOIP

در راه اندازی voip ، یک سری استباهات رخ می دهد و برخی از اتصالات ممکن است به درستی صورت نگیرد. این مسئله برای کسانی که نصب […]