مزایای گیت وی ویپ
Rate this post
۲۷ تیر, ۱۳۹۵
استاندارد های گیت وی ویپ

استانداردهای گیت وی ویپ

استانداردهای گیت وی ویپRate this post از جمله گیت وی ویپ های دیجیتال شامل: 1T1,2T1,4T1,8T1,16T1-1E,2E1,4E1-1BRI,2BRI,4BRI,8BRI  گیت وی ویپ های FXOنیز شامل انواع 4پورت، 8پورت، 16 پورت، […]
۲۶ تیر, ۱۳۹۵
گیت وی ویپ E1

عملکرد گیت وی ویپPRI- E1

عملکرد گیت وی ویپPRI- E1Rate this post چناچه شما دارای خطPRI و یا E1 می باشید برای اتصال آن به سیستم فناوری ویپ باید از دستگاه […]
۱۲ تیر, ۱۳۹۵
بیشترین استفاده از گیت وی ویپ

بیشترین استفاده از گیت وی ویپ

بیشترین استفاده از گیت وی ویپRate this post بیشترین استفاده از گیت وی ویپ در مورد ارتباطات تلفن و خطوط شهری با سیستم های تلفنی و […]
۱۲ تیر, ۱۳۹۵
کارکرد گیت وی ویپ و انواع گیت وی ویپ

کارکرد گیت وی ویپ و انواع گیت وی ویپ

کارکرد گیت وی ویپ و انواع گیت وی ویپRate this post کارکرد گیت وی ویپ چگونه است؟ عملکرد گیت وی ویپ بسیار ساده می باشد و […]
۶ تیر, ۱۳۹۵
گیت وی ویپ و ارتباط داشتن با سیستم های سنتی

گیت وی ویپ و ارتباط داشتن با سیستم های سنتی

گیت وی ویپ و ارتباط داشتن با سیستم های سنتیRate this post همان طور که عنوان شد گیت وی ویپ سخت افزاری جهت ارتباط و تبدیل […]
۵ تیر, ۱۳۹۵
مزایای گیت وی ویپ

مزایای گیت وی ویپ

مزایای گیت وی ویپRate this post با پیشرفت فناروی روز و بوجود آمدن شبکه های فناوری اطلاعات و بیشتر شدن قابلیت های آن در بستر شبکه […]