02187273

استقرار

استقرار محصولات

ماهان ارتباط همواره مسیری را برای استقرار محصولات خود در سازمان شما انتخاب می‌کند که اهـداف مـورد نظرتان را در بازه‌ی زمانــی تعییـن شده برای نصب و راه اندازی عملی کند. ما به پشتوانه‌ی سال‌ها تجربه‌ی خود در استقرار سیستم‌‌ در سازمان‌های متعدد، از بروز مشکلات احتمالی در این مسیر پیشگیری می‌کنیم.
ما در ماهان ارتباط می‌خواهیم بهره‌وری شما را از محصولاتی که عرضه می‌کنیم بـه بالاترین حد ممکن برسانیـم. از ایـن رو در چند سال اخیر تمرکـز ویـژه‌ای بر فراینـد استقرار محصولات خود داشته‌ایم و می‌کوشیم با کاهش زمان و هزینه‌های جانبی پیاده‌سازی و راه‌اندازی سیستم‌ها، سود شما را بیشینه کنیم.

متدولوژی استقرار

ما تلاش کرده‌ایـم با مجموعـه‌ای مـدون از رویـه‌ها، فنـون، ابـزارها و مستنداتی که حاصل بیش از ۲۴ سال کار مستقیم و مستمر با مشتریان و مطالعه و بررسی مدل‌های موفق جهانی است، خدماتی عالی را در استقرار سیستم‌ها به شما ارائه کنیم.
استراتژی ماهان ویپ بر پایه‌ی مدل‌های روز جهانی و تجربه‌های به دست آمده از کار با مشتریان متعدد، در پنج مرحله طراحی شده است:

۱. نیازمندی های مشتری

ابتدا نیازمندی مشتری متناسب با محصول مورد نظر بررسی و تحلیل می گردد سپس متناسب با نیاز مشتری پیشنهادات بابت بهبود بستر موجود یا امکانات مورد نیاز و مواردی از این دست ارائه می گردد.

۲. زیرساخت و بازدید اولیه

در بازدید اولیه کارشناس ماهان ارتباط با بررسی تجهیزات و زیر ساخت فعلی سازمان نکات ضروری و تاثیر گزار را جمع آوری نموده سپس با نیازمندی های مشتری انطباق می دهد.

۳. تنظیمات سیستمی

در این مرحله مشتری بر اساس لیست نیازمندی ها، موارد درخواستی مانند صداهای منوی صوتی، لیست داخلی ها، سناریوهای تماسی، لیست صف های مورد نیاز را در اختیار واحد نصب و راه اندازی ماهان ویپ قرار می دهد، تمام تنظیمات مربوط به داده های مذکور توسط واحد نصب و راه اندازی ماهان ویپ طراحی و پیاده سازی خواهد شد.

۴. تحویل پروژه

پس از انجام مراحل بالا طبق زمان بندی اعلامی که غالبا بین ۱ هفته تا ۱۰ روز کاری می باشد، تجهیزات و نرم افزار در محل مشتری نصب خواهد شد.

۵. آموزش

مطابق با سطوح خدمات پشتیبانی در مرحله آموزش، ماهان ویپ با ۱ تا ۳ نفر از افراد معرفی شده سازمان به عنـوان رابطیــن فنــی در تعامــل خواهــد بــود. جلسات آموزشی همه در محــل شرکت ماهان ویپ برگزار خواهد شد.
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر از طریق شماره تلفن ۰۲۱۸۷۲۷۳ یا تکمیل فرم ارسال درخواست با ما تماس حاصل نمایید. بی شک کارشناسان ماهان ویپ همواره تلاش خواهند کرد تجارب ارزنده خود را بی دریغ در اختیار شما قرار دهند.