در قسمت بازه زمانی با توجه به نیاز مدیریت زمان و زمان‌بندی سیستم تلفنی، بازه‌های زمانی مورد نیاز خود را تعریف می‌کنیم. ما قادر خواهیم بود بازه‌های زمانی خود را در ماه‌های سال، روزهای ماه و نیز روزهای هفته ویرایش کنیم. با استفده از این امکان می‌توانید تعریف کنید که بعد از زمان اداری، زمان ناهار یا درکل زمان موردنظر شما، آهنگ یا پیام خاصی پخش شود و در زمان خاصی هم قطع شود.
در مجموع هر قانونی که نیاز به بازه زمانی داشته باشد، آن بازه در این قسمت تعریف می‌شود. گفتنی است که قابلیت بازه زمانی تنها در قانون‌گذاری‌های تماس قابل استفاده است.
برای مثال در یک سازمانی که چنین نوبت کاری دارد، مدیر سازمان ممکن است بخواهد برای مرکز تماس در هر یک از نوبت‌های کاری ویژگی‌های خاصی تعریف کند.
برای مدیریت بازه زمانی می‌توانید این بازه را محدود به سال، ماه، روز و حتی ساعت‌ها کنید.

امکانات

امکان ایجاد بازه زمانی برای قانون‌گذاری‌های مختلف

کاربردها

تعریف بازه زمانی برای پخش پیام‌های صوتی در روزهای تعطیل، تایم‌های غیراداری، تبریک به مناسبت رویدادهای مختلف و غیره

برای تهیه افزونه بازه زمانی ماهان ویپ، به صفحه پیش فاکتور نرم افزار ماهان ویپ مراجعه نمایید.