مرکز تماس آژانس هواپیمایی

1398-06-07

مدیریت مرکز تماس برای آژانس های هواپیمایی

مدیریت مرکز تماس امروزه اکثر شرکت‌ها از لحاظ اقتصادی به دنبال کم شدن هزینه‌ها و کاهش تعداد نیروی انسانی هستند. ماهان ویپ جهت ترفیع این نیاز، […]