افزونه پیگیری و پاسخ

افزونه پیگیری و پاسخ، یک منوی صوتی تعاملی برای دریافت یا اعلام اطلاعات از طریق تلفن می باشد، این افزونه قابلیت اتصال به سرویس نرم افزارهای دیگر را دارا می باشد از اینرو سناریوهای مختلفی را می توان با این افزونه پیاده سازی نمود، اما بطور پیش فرض مخاطب می تواند برای یک داخلی خاص پیام صوتی گذاشته سپس یک کد پیگیری از سامانه دریافت می کند،در تماس های بعدی می تواند از طریق کد پیگیری وضعیت درخواست خود را بشنود.

امکانات افزونه فوق به شرح ذیل می باشد :

امکان ثبت اطلاعات ازطریق تلفن توسط مخاطب و دریافت شماره پیگیرى جهت پیگیرى هاى بعدى
امکان ارائه اطلاعات به صورت نمابر نسبت به اطلاعات درخواستى وارده (تلفنبانک،فیش حقوقى و… )
ثبت شماره فیش، مبلغ واریزى، تاریخ واریزوجه و دریافت شماره پیگیرى