تمام صداهای موجود در نرم‌افزار مدیریت مرکز تماس مانند صدای صف، آهنگ انتظار، منوی صوتی و اعداد در این قسمت ایجاد می‌شوند. اینجا همچنین می توانیم زبان فایل‌های سیستم (انگلیسی یا فارسی) و دسته‌بندی‌ها را تعیین کنیم.
زمانی‌که تعداد تماس گیرنده‌ها، از تعداد اپراتورها بیشتر می‌شود، تماس‌گیرنده‌ها به ترتیب در صف پاسخگویی قرار می گیرند. در نرم افزار مدیریت مرکز تماس ماهان‌ویپ برای صف می توانید یک آهنگ قرار دهید و یا یک صدایی بارگذاری کنید که به تماس ‌گیرنده جایگاه او را در صف اطلاع دهد. برای منوی صوتی نیز می‌توان از صدای فردی استفاده کرد که تماس‌گیرنده را به داخلی‌های خاص هدایت می‌کند. انتخاب مواردی از این قبیل در قسمت اعلان صوتی انجام می‌شود.

امکانات

امکان تبدیل فایل‌های صوتی به فرمت‌های قابل استفاده
امکان دسته‌بندی انواع فایل‌ها به تفکیک زبان و قسمت‌های مورد استفاده
امکان ضبط صدا از طریق یک داخلی و بارگذاری فایل

کاربردها

مدیریت، ویرایش و حذف فایل‌های صوتی به صورت جمعی و تکی
برای دریافت اعلان صوتی به صفحه پیش فاکتور نرم افزار ماهان ویپ مراجعه کنید و یا با شماره 02187273 تماس بگیرید تا کارشناسان ماهان‌ویپ اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار دهند.