s افزونه نرم افزار ویپ » نرم افزار ویپ voip | مدیریت مرکز تماس ماهان ویپ
14 نوامبر, 2019
فکس اینترنتی یا فکس تلفنی

فکس اینترنتی یا فکس تلفنی

تفاوت فکس اینترنتی و فکس تلفنی هنوز در بسیاری مراکز تماس شرکت های بزرگ برای ارسال و دریافت نامه ها از فکس استفاده می شود. اگر […]