1396-08-24

چطور مدت زمان فعالیت‌های پس از تماس را کاهش دهیم

کاهش زمان فعالیت های پس از تماس زمان فعالیت‌های پس از تماس (ACWT) از جمله مواردی است که نیاز به توجه و تمرکز مدیران دارد. این […]