1 تیر, 1396

ONT چیست؟ نگاهی به شبکه های پسیو نوری

دستگاه ONT یا مودم ONT شبکه های پسیو نوری از دستگاه های اکتیو نوری در ابتدا و انتهای خط استفاده می کنند، دستگاه OLT مسیر ترمینال […]