1396-08-02

چرا از مرکز تماس استفاده کنیم؟

راه اندازی کال سنتر (Call Center) یا همان مرکز تماس یکی از مهمترین بخش های ارتباطی سازمان‌ها و شرکت‌ها است که نقش مهمی در بهره‌وری سازمان […]