راه اندازی مرکز تماس (Call Center)

15 آبان, 1399

مرکز تماس چیست؟ هر آنچه باید درباره راه اندازی کال سنتر (Call Center) بدانید

مرکز تماس یا کال سنتر (Call Center) مرکز تماس، در انگلیسی کال سنتر (Call Center) بخش مهمی از شرکت‌های خدماتی و اپراتورهایی است که پاسخگوی تماس‌های […]