1399-08-01

مشکلات سازمان‌ها در استفاده از مرکز تماس ابری (کلود)

باتوجه به افزایش سرعت اینترنت، می‌توان بدون نیاز به تجهیزات سخت افزاری از مرکز تلفن ابری استفاده نمود. اما مرکز تماس ابری، با چالش‌هایی نیز مواجه […]