1396-07-23

مرکز تماس ابری و مزیت ‌های آن در خدمات به مشتری

مرکز تماس ابری یا Hosted PBX، خدمات بهتری به مشتری‌ها عرضه می‌کند. همچنین یک سیستم تلفنی با کارکرد ساده در اختیار تمام کارکنان یک مجموعه قرار […]