14 آبان, 1396

آیا تماس را هولد کنیم یا انتقال دهیم؟

وقتی کارمندان با یک سوال چالش‌انگیز مواجه می‌شوند و پاسخی برای آن پیدا نمی‌کنند معمولاً دو راه پیش روی آن‌ها قرار دارد: ۱) تلفن را نگه […]