عملیات مرکز تماس چیست؟
Rate this post
۱۴ شهریور, ۱۳۹۶
مرکز تماس و نحوه پاسخ گویی به مشتریان

مرکز تماس و نحوه پاسخ گویی به مشتریان

مرکز تماس و نحوه پاسخ گویی به مشتریانRate this post مرکز تماس در واقع مکانی است که مدیریت ارتباط با مشتریان را فراهم می کند. به […]
۳۰ شهریور, ۱۳۹۵
منابع اصلی مرکز تماس چیست؟

منابع اصلی مرکز تماس چیست؟

منابع اصلی مرکز تماس چیست؟Rate this post مرکز تماس در واقع صنعتی مبتنی بر فناوری کامیپوتری می باشد که در واقع بخش مدیریتی رابطه مشتری با […]
۲۷ شهریور, ۱۳۹۵

یکسان سازی مرکز تماس و نرم افزار CRM

یکسان سازی مرکز تماس و نرم افزار CRMRate this post تماس تلفنی به عنوان یکی از راه های مرسوم ارتباطی می باشد که امروزه تعداد زیادی […]
۱۷ شهریور, ۱۳۹۵
خدمات مرکز تماس

خدمات مرکز تماس چیست؟

خدمات مرکز تماس چیست؟Rate this post از جمله خدمات مرکز تماس را می توان به دو بخش تقسیم نمود: 1- خدمات مرکز تماس در بخش پشتیبانی […]
۱۴ شهریور, ۱۳۹۵
عملکرد و انواع گیت وی های ویپ

عملکرد و انواع گیت وی های ویپ

عملکرد و انواع گیت وی های ویپRate this post گیت وی های ویپ در واقع یک وسیله هستند که برای تبدیل ترافیک آنالوگ به دیجیتال کاربرد […]
۸ شهریور, ۱۳۹۵
عملیات مرکز تماس چیست؟

عملیات مرکز تماس چیست؟

عملیات مرکز تماس چیست؟Rate this post در واقع عملیات مرکز تماس به شکل ارائه خدمات بهتر به مشتریان می باشد که این کار با استفاده از […]